China

Fanjing Mountain, New Golden Summit, Jiangkou, Tongren, Guizhou

Status:

Already located!

Solution:

Fanjing Mountain, New Golden Summit, Jiangkou, Tongren, Guizhou

Lat/Lng:
27.91533043156781, 108.69306589331052

Found by:

Daniele

place image

1 comment

Add six to six, what do you get?
Daniele 14 days ago
0

Recently located as #7254:
Fanjing Mountain China