China

Bingling Temple, Yongjing, Linxia, Gansu

Status:

Already located!

Solution:

Bingling Temple, Yongjing, Linxia, Gansu

Lat/Lng:
35.80419248455844, 103.04538513388047

Found by:

unimaru_

place image

2 comments

unimaru_ 17 months ago
1

Bingling Temple, Yongjing, Linxia, Gansu, China
external link
external link
external link

Michael Hustoles 78 months ago
2

Yellow River, Stone Forest ( Huang He Shi Lin ) . Baiyin .China